Το παρακάτω βίντεο πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια δημιουργίας του Project ZParamithi και με σκοπό τη σχετική προώθηση του βιβλίου που προέκυψε.
Back to Top